Floating cylindric thermometer

Celsius & Fahrenheit scale

  • Códigos
Código Descripción Recambios Documentos BIM
20594 Termómetro cilíndrico flotante
Termómetro cilíndrico flotante